Klimaatadaptatie: organiseren van een kennisaanpak en kennisdeling vormgeven

Door: Carleen Mesters, StroomenOnderstroom ism  STOWA, RIONED en Samen Klimaatbestendig

Op het gebied van klimaatverandering is veel kennis beschikbaar en wordt continue nieuwe kennis ontwikkeld.Het bijhouden welke kennis er is, is bijna een dagtaak. En dan wordt er ook verwacht dat je als organisatie of persoon kennis deelt met netwerken in jouw omgeving. Tijdens de interactieve masterclass ga je aan dee slag met inhoudelijke vragen die in de regio actueel zijn. STOWA, Stichting RIONED en Platform Samen Klimaatbestendig gaan in op beschikbare kennis en ontwikkelingen (o.a. in andere regio’s) die bij deze vragen kunnen helpen. Met de aanwezigen gaan zij in gesprek over wat nodig is om binnen Flevoland te verkennen hoe het ophalen, gebruiken en delen van kennis vorm kan krijgen.

Presentatie Organiseren van een kennisaanpak en kennisdeling vormgeven

Terug naar overzicht