OVER KAF

In Flevoland wordt binnen het Samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF) gewerkt aan de opgaven uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het KAF bestaat uit vertegenwoordigers van GGD Flevoland, Rijkswaterstaat Midden Nederland, gemeente Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Gezamenlijk werken deze partijen aan klimaatadaptatie (kennis ontwikkelen, kennis delen, organiseren bijeenkomsten).

WAT DOET KAF?

KAF richt zich op het creëren van bewustwording en het vragen van aandacht voor klimaatadaptatie in ruimtelijke processen. KAF ondersteunde bij het uitvoeren van klimaatstresstesten voor stedelijk en landelijk gebied. In 2020, 2021 en 2022 werden in samenwerking met adviseurs- en ingenieursbureau Newae masterclasses georganiseerd. Ook werd de online Handreiking Klimaatadaptie Flevoland gepubliceerd.

 

ACTUEEL

  • Op 20 september organiseerde Klimaat Adaptatie Flevoland (KAF) in het Waterschapshuis in Lelystad, masterclasses over klimaatadaptatie. In twee ronden van elk drie masterclasses inspireerden interessante sprekers de deelnemers over het maken van een lokaal hitteplan, investeren vanuit de waarde van duurzaamheid, het realiseren van een excellente groene en gezonde leefomgeving, het effect van groen op gezondheid, ontwerpen vanuit de Flevolandse ondergrond en het organiseren van een kennisaanpak en kennisdeling vormgeven. Naast een inhoudelijk programma was er genoeg ruimte voor ontmoeting. Het was een inspirerende, interessante èn leuke dag!
  • Klimaat Adaptatie Flevoland (KAF) heeft in december 2021 een aanvraag gedaan voor financiering vanuit het Rijk (het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) voor klimaatadaptieve maatregelen. Met deze maatregelen wordt de  leefomgeving minder kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd.