Klimaatadaptief bouwen: het nieuwe normaal in Zuid-Holland

Gegeven door Werncke Husslage van de provincie Zuid-Holland 

We moeten ons aanpassen aan de verwachtingen die bij een veranderend klimaat horen. Tegelijkertijd is er een enorme bouwopgave: er moeten in korte tijd veel nieuwe woningen worden gebouwd. In Zuid-Holland is het Convenant Klimaatadaptief Bouwen opgesteld dat ondertekend is door diverse partijen. Denk hierbij niet alleen aan overheidsinstanties, maar ook aan woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, etc. Het convenant stimuleert partijen om klimaatadaptief te bouwen en om dat tot het ‘nieuwe normaal’ te maken. De website bouwadaptief.nl biedt daarvoor allerlei ondersteuning aan. Een van de hulpmiddelen is de leidraad die helpt bij het concretiseren van de klimaatambities en het beoordelen van de gebiedsontwikkeling op de klimaatthema’s. Met de leidraad is er een uitgewerkte en eenduidige structuur om aan de klimaatopgave invulling te geven, ondanks de verscheidenheid in projecten. De leidraad is ook buiten Zuid-Holland goed toepasbaar. In deze masterclass hoor je meer daarover en zie je meer daarvan – want beelden zeggen meer dan duizend woorden.

Deze masterclass is inmiddels gegeven. U kunt deze inhoud nalezen in onze handreiking, zie de link hieronder.

 

Bekijk de handreiking