Een wijk die het veranderende klimaat aankan

Gegeven door Alexander Herrebout van OTO landscape architecture 

Nieuwe toepassingen bij de inrichting van de openbare ruimte kunnen problemen als hittestress, wateroverlast en droogte tegen gaan of beperken. Een van de oplossingen is het beïnvloeden van de verhouding tussen verharding en groen in het straatbeeld. Ook het gebruik en het aanbrengen van andere beplanting en begroeiing is daarbij van belang. In deze masterclass gaan we in op de mogelijkheden die er zijn. Welke planten en bomensoorten zijn heel geschikt om in stedelijk gebied te functioneren? Hoe benut je de openbare ruimte slim om biodiversiteit te bevorderen?

Deze masterclass is inmiddels gegeven. U kunt deze inhoud nalezen in onze handreiking, zie de link hieronder.

Bekijk handreiking