WAT IS ‘KLIMAAT IN DE STRAAT’?

Het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte vraagt andere vaardigheden en een andere werkwijze dan we gewend zijn. Het begint bij de kennis en onderbouwing van de verschillende klimaatmaatregelen. Vaak betekent dat een verdieping in onderzoeken, techniek of het ontwerp. Vervolgens vraagt de vertaling van de maatregelen in de wijk een combinatie van creativiteit met kennis van techniek en praktijk.

Voor iedereen die met klimaatadaptatie bezig is zoals landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ruimtelijke ordenaars, watertoetsers, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en beheerders binnen de gemeenten en het waterschap, organiseerden we in 2020 en 2021  masterclasses over klimaatadaptatie. De masterclasses hadden als doel te inspireren en uit te dagen om op een praktische manier mee te denken over klimaatadaptatie. Ook stelden we de Handreiking Klimaatadaptatie op. Deze is hier te raadplegen.