Wie zijn we en wat doen we?

In Flevoland wordt binnen het Samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF) gewerkt aan de opgaven uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het KAF bestaat uit vertegenwoordigers van GGD Flevoland, Rijkswaterstaat Midden Nederland, gemeente Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Gezamenlijk werken deze partijen aan klimaatadaptatie (kennis ontwikkelen, kennis delen, organiseren bijeenkomsten).

De afgelopen periode ondersteunden we bij het uitvoeren van de klimaatstresstesten voor stedelijk en landelijk gebied. Nu de klimaatstresstesten zijn uitgevoerd, richten we ons op het creëren van bewustwording en het vragen van aandacht voor klimaatadaptatie in ruimtelijke processen. Door nu rekening te houden met klimaatverandering kunnen schade en hoge kosten worden voorkomen. Het is daarom belangrijk dat klimaatadaptieve maatregelen worden opgenomen in processen zoals bijvoorbeeld herinrichting, beheer, onderhoud en nieuwbouw.

In samenwerking met Advies- en Ingenieursbureau Newae zijn we de afgelopen periode aan de slag geweest met het organiseren van masterclasses klimaatadaptief werken en het opstellen van een handreiking klimaatadaptief werken. Newae werkt in alle projecten met de participatieaanpak ‘De Leefbare Straat’. Lees hier meer over deze aanpak.