Het klimaat in Nederland verandert

Het wordt natter, droger en warmer. Daarnaast stijgt de zeespiegel. De noodzaak voor aanpassing aan het veranderende klimaat neemt de komende jaren steeds meer toe. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben met het ‘Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie’ gezamenlijk de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed als mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Dat betekent dat er slimme, innovatieve en mooie oplossingen nodig zijn voor de problemen die we tegenkomen.

Klimaatadaptatie

Het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte vraagt andere vaardigheden en een andere werkwijze dan we gewend zijn. Het begint bij de kennis en onderbouwing van de verschillende klimaatmaatregelen. Vaak betekent dat een verdieping in onderzoeken, techniek of het ontwerp. Vervolgens vraagt de vertaling van de maatregelen in de wijk een combinatie van creativiteit met kennis van techniek en praktijk.

Voor iedereen die met klimaatadaptatie bezig is zoals landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ruimtelijke ordenaars, watertoetsers, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en beheerders binnen de gemeenten en het waterschap, organiseerden we in 2020, 2021 en 2022  masterclasses over klimaatadaptatie. De masterclasses hadden als doel te inspireren en uit te dagen om op een praktische manier mee te denken over klimaatadaptatie. Ook stelden we de Handreiking Klimaatadaptatie op.

De laatste editie masterclasses op 20 september 2022 werd, net als de eerdere edities, erg goed ontvangen door de deelnemers. Zo blijkt ook uit de enquête die achteraf ingevuld kon worden. De masterclasses waren leerzaam, maar de dag nodigde ook uit tot ontmoeten en er was ruimte om te netwerken. Allemaal aspecten die als positief zijn ervaren.

Er kon gekozen worden uit zes masterclasses in twee ronden. De masterclass ‘het effect van groen op gezondheid’ werd zelfs door meerdere deelnemers beoordeeld met een 10!

Ben je benieuwd geworden naar de gegeven presentaties? Hier kun je ze terugvinden.

Handreiking